Members of the Scientific Council - term 2019-2022

Internal Members


prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń
dr hab. Hanna Fabczak

prof. dr hab. Anna Filipek

dr hab. Ewelina Knapska

prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska

dr hab. Monika Liguz-Lęcznar, prof. IBD PAN

prof. dr hab. Katarzyna Łukasiuk

prof. dr hab. Katarzyna Nałęcz

dr hab. Krzysztof Nieznański, prof. IBD PAN

prof. dr hab. Anna Nowicka

prof. dr hab. Sławomir Pikuła

dr hab. Katarzyna Piwocka

dr hab. dr hab. Tomasz Prószyński

prof. dr hab. Maria Rędowicz

prof. dr hab. Ewa Sikora

prof. dr hab. Urszula Sławińska

prof. dr hab. Małgorzata Skup

prof. dr hab. Adam Szewczyk

prof. dr hab. Grzegorz Wilczyński

dr hab. Jakub Włodarczyk, prof. IBD PAN

prof. dr hab. Urszula Wojda

prof. dr hab. Daniel Wójcik

prof. dr hab. Krzysztof Zabłocki

dr Adriana Magalska

dr Marek Wypych

mgr Julian Swatler – representative of PhD students

 

External Members


prof. dr hab. Agnieszka Chacińska

prof. dr hab. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko

prof. dr hab. Anna Członkowska

prof. dr hab. Jerzy Duszyński

prof. dr hab. Marek Figlerowicz

prof. dr hab. Jacek Jaworski

prof. dr hab. Leszek Kaczmarek

prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek

prof. dr hab. Marek Konarzewski

prof. dr hab. Małgorzata Kossut

prof. dr hab. Leszek Kuźnicki

prof. dr hab. Jerzy Łazarewicz

prof. dr hab. Marta Miączyńska

prof. dr hab. Barbara Nawrot

prof. dr hab. Marcin Opałło

prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

prof. dr hab. Leszek Pączek

prof. dr hab. Barbara Przewłocka

prof. dr Lech Wojtczak †

prof. dr hab. Romuald Zabielski

prof. dr hab. Piotr Zielenkiewicz

 
Presidium of the Scientific Council


prof. dr hab. Adam Szewczyk, Chairmam
prof. dr hab. Urszula Sławińska, vice-Chairperson
prof. dr hab. Barbara Przewłocka, vice-Chairperson
prof. dr hab. Katarzyna Łukasiuk, Secretary
prof. dr hab. Jerzy Łazarewicz, Chairmen of the Committee for Ethics in Science
dr hab. Hanna Fabczak, Chairperson of the Financial Committee

prof. dr hab. Leszek Kaczmarek, Chairmen of the Committee for Evaluation of the Scientific Staff
prof. dr hab. Katarzyna Nałęcz, Chairperson of the Committee for Doctoral Theses
prof. dr hab. Ewa Sikora, Chairperson of the Research Activity Committee

 

Committee for Ethics in Science


prof. dr hab. Jerzy Łazarewicz, Chairmen

prof. dr Lech Wojtczak †

prof. dr hab. Małgorzata Kossut
 

Committee for Evaluation of the Scientific Staff


prof. dr hab. Leszek Kaczmarek, Chairmen

prof. dr hab. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko

prof. dr hab. Marek Figlerowicz

prof. dr hab. Jacek Jaworski

dr hab. Ewelina Knapska, prof. IBD PAN

prof. dr hab. Anna Nowicka

prof. dr hab. Marcin Opałło

prof. dr hab. Katarzyna Piwocka

prof. dr hab. Maria Jolanta Rędowicz
 

Committee for Doctoral Theses

 

prof. dr hab. Katarzyna Nałęcz, Chairperson
prof. dr hab. Urszula Wojda

prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska

prof. dr hab. Anna Filipek

dr hab. Ewelina Knapska, prof. IBD PAN

prof. dr hab. Anna Nowicka

prof. dr hab. Sławomir Pikuła

prof. dr hab. Małgorzata Skup

dr hab. Jakub Włodarczyk, prof. IBD PAN

prof. dr hab. Daniel Wójcik

prof. dr hab. Krzysztof Zabłocki

 

Financial Committee


dr hab. Hanna Fabczak, Chairperson

prof. dr hab. Sławomir Pikuła

prof. dr hab. Daniel Wójcik

dr hab. Katarzyna Piwocka, prof. IBD PAN
 

Research Activity Committee

 

prof. dr hab. Ewa Sikora, Chairperson

prof. dr hab. Agnieszka Chacinska

prof.dr hab.  Marta Miaczynska

prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska

prof. dr hab. Leszek Kaczmarek

dr hab. Jakub Wlodarczyk, prof. IBD PAN
 

Disciplinary Spokesperson


prof. dr hab. Krzysztof Zabłocki

 

Secretaries of the Scientific Council


prof. dr hab. Katarzyna Łukasiuk, Secretary
dr Adriana Magalska, Vice- Secretary
dr. Marek Wypych, Vice- Secretary
Agata Karwowska, Secretarial Office

Aleksandra Zasada, Secretarial Office