Members of the Scientific Council - term 2015-2018

Internal Members

Prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń
Prof. dr hab. Jerzy Duszyński
Prof. dr hab. Anna Filipek
Prof. dr hab. Anna Grabowska
Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek
Prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek
Prof. dr hab. Stefan Kasicki
Prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska
Prof. dr hab. Małgorzata Kossut
Dr hab. Monika Liguz-Lęcznar, prof. nadzw.
Prof. dr hab. Katarzyna Łukasiuk
Prof. dr hab. Katarzyna Nałęcz
Dr hab. Krzysztof Nieznański, prof. nadzw.
Prof. dr hab. Sławomir Pikuła
Dr hab. Katarzyna Piwocka, prof. nadzw.
Prof. dr hab. M. Jolanta Rędowicz
Prof. dr hab. Ewa Sikora
Prof. dr hab. Małgorzata Skup
Prof. dr hab. Urszula Sławińska
Dr hab. Joanna Szczepanowska, prof. nadzw.
Prof. dr hab. Krzysztof Turlejski
Prof. dr hab. Grzegorz Wilczyński
Prof. dr hab. Urszula Wojda
Prof. dr Lech Wojtczak
Prof. dr hab. Daniel Wójcik
Prof. dr hab. Andrzej Wróbel
Prof. dr hab. Krzysztof Zabłocki
Dr Ksenia Meyza
Dr hab. Tomasz Prószyński, prof. nadzw.
Mgr Julian Swatler  – przedstawiciel doktorantów

 

External Members

Prof. dr hab. Anna Maria Ciemerych-Litwinienko
Prof. dr hab. Anna Członkowska
Prof. dr hab. Krzysztof Dołowy
Prof. dr hab. Marek Figlerowicz
Prof. dr hab. Jacek Jaworski
Prof. dr hab. Jolanta Jura
Prof. dr hab. Anna Kamińska 
Prof. dr hab. Marek Konarzewski
Prof. dr hab. Jan Kotwica
Prof. dr hab. Jerzy Łazarewicz
Prof. dr hab. Marta Miączyńska          
Prof. dr hab. Barbara Przewłocka
Prof. dr hab. Kazimierz Wierzchowski
Prof. dr hab. Romuald Zabielski
Prof. dr hab. Piotr Zielenkiewicz

 

Presidium of the Scientific Council

Prof. dr hab. Andrzej Wróbel, Chairman
Prof. dr hab. M. Jolanta Rędowicz, vice-Chairperson
Prof. dr hab. Anna Członkowska, vice-Chairperson
Prof. dr hab. Katarzyna Łukasiuk, Secretary
Prof. dr hab. Jerzy Łazarewicz, Chairman of the Committee for Ethics in Science
Prof. dr hab. Ewa Sikora
Prof. dr hab. Urszula Sławińska, Chairperson of the Committee for Evaluation of the Scientific Staff
Prof. dr hab. Katarzyna Nałęcz, Chairperson of the Committee for Doctoral Theses
Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek, Chairman of the Financial Committee

 

Committee for Ethics in Science

Prof. dr hab. Jerzy Łazarewicz, Chairman
Prof. dr hab. Stefan Kasicki
Prof. dr Lech Wojtczak

 

Committee for Evaluation of the Scientific Staff

Prof. dr hab. Urszula Sławińska, Chairperson
Prof. dr hab. Anna Filipek
Prof. dr hab. Krzysztof Dołowy
Prof. dr hab. Jacek Jaworski
Prof. dr hab. Stefan Kasicki
Prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek
Prof. dr hab. Barbara Przewłocka
Prof. dr hab. Romuald Zabielski
Prof. dr hab. Krzysztof Zabłocki

 

Committee for Doctoral Theses

Prof. dr hab. Katarzyna Nałęcz, Chairperson
Prof. dr hab.  Anna Filipek
Prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek
Prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska
Prof. dr hab. Sławomir Pikuła
Prof. dr hab. Małgorzata Skup
Prof. dr hab. Krzysztof Turlejski
Prof. dr hab. Grzegorz Wilczyński
Prof. dr hab. Daniel Wójcik
Prof. dr hab. Krzysztof Zabłocki

 

Financial Committee

Prof. dr hab. Ewa Sikora, Chairperson
Prof. dr hab. Jerzy Duszyński
Prof. dr hab. Anna Grabowska
Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek

 

Research Activity Committee

Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek, Chairman
Prof. dr hab. Jacek Jaworski
Prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska
Prof. dr hab. Katarzyna Łukasiuk
Prof. dr hab. Maria Jolanta Rędowicz
Prof. dr hab. Grzegorz Wilczyński
Prof. dr Lech Wojtczak
Prof. dr hab. Jerzy Duszyński

 

Disciplinary Spokesperson

Prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska

 

Secretaries of the Scientific Council

Prof. dr hab. Katarzyna Łukasiuk, Secretary
Dr Ksenia Meyza, Vice- Secretary
Dr hab. Tomasz Prószyński, prof. nadzw., Vice- Secretary
Agata Karwowska, Secretarial Office