Members of the Scientific Council - term 2015-2018

Internal Members

Dr hab. Agnieszka Dobrzyń, prof. nadzw.
Prof. dr hab. Jerzy Duszyński
Dr hab. Hanna Fabczak, prof. nadzw.
Prof. dr hab. Anna Filipek
Prof. dr hab. Anna Grabowska
Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek
Prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek
Prof. dr hab. Stefan Kasicki
Prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska
Dr Witold Konopka
Prof. dr hab. Małgorzata Kossut
Dr hab. Katarzyna Łukasiuk, prof. nadzw.
Prof. dr hab. Katarzyna Nałęcz
Prof. dr hab. Sławomir Pikuła
Dr hab. Katarzyna Piwocka, prof. nadzw.
Prof. dr hab. M. Jolanta Rędowicz
Prof. dr hab. Ewa Sikora
Prof. dr hab. Małgorzata Skup. prof. nadzw.
Prof. dr hab. Urszula Sławińska
Prof. dr hab. Adam Szewczyk
Prof. dr hab. Krzysztof Turlejski
Dr hab. Grzegorz Wilczyński, prof. nadzw.
Prof. dr hab. Urszula Wojda
Prof. dr Lech Wojtczak
Dr hab. Daniel Wójcik prof. nadzw.
Prof. dr hab. Andrzej Wróbel
Prof. dr hab. Krzysztof Zabłocki
Dr Ksenia Meyza
Dr Tomasz Prószyński
Mgr Ilona Kotlewska-Kowalska – representative of PhD students

 

External Members

Prof. dr hab. Anna Maria Ciemerych-Litwinienko
Prof. dr hab. Anna Członkowska
Prof. dr hab. Krzysztof Dołowy
Prof. dr hab. Marek Figlerowicz
Prof. dr hab. Jacek Jaworski
Prof. dr hab. Jolanta Jura
Prof. dr hab. Anna Kamińska 
Prof. dr hab. Marek Konarzewski
Prof. dr hab. Jan Kotwica
Prof. dr hab. Włodzimierz Krzyżosiak
Prof. dr hab. Jerzy Łazarewicz
Prof. dr hab. Marta Miączyńska          
Prof. dr hab. Barbara Przewłocka                               
Prof. dr hab. Krzysztof Wędzony
Prof. dr hab. Kazimierz Wierzchowski
Prof. dr hab. Romuald Zabielski

 

Presidium of the Scientific Council

Prof. dr hab. Andrzej Wróbel, Chairman
Prof. dr hab. M. Jolanta Rędowicz, vice-Chairperson
Prof. dr hab. Anna Członkowska, vice-Chairperson
Dr hab. Katarzyna Łukasiuk prof. nadzw., Secretary
Prof. dr hab. Jerzy Łazarewicz, Chairmen of the Committee for Ethics in Science
Prof. dr hab. Urszula Sławińska, Chairperson of the Committee for Evaluation of the Scientific Staff
Prof. dr hab. Katarzyna Nałęcz, Chairperson of the Committee for Doctoral Theses
Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek, Chairmen of the Financial Committee

 

Committee for Ethics in Science

Prof. dr hab. Jerzy Łazarewicz, Chairman
prof. dr hab. Stefan Kasicki
prof. dr Lech Wojtczak

 

Committee for Evaluation of the Scientific Staff

Prof. dr hab. Urszula Sławińska, Chairperson
Dr hab. Agnieszka Dobrzyń, prof. nadzw.
Prof. dr hab. Anna Filipek
Prof. dr hab. Krzysztof Dołowy
Prof. dr hab. Stefan Kasicki
Prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek
Prof. dr hab. Włodzimierz Krzyżosiak
Prof. dr hab. Barbara Przewłocka
Prof. dr hab. Romuald Zabielski

 

Committee for Doctoral Theses

Prof. dr hab. Katarzyna Nałęcz, Chairperson
Prof. dr hab.  Anna Filipek
Prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek
Prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska
Prof. dr hab. Sławomir Pikuła
Prof. dr hab. Małgorzata Skup
Prof. dr hab. Krzysztof Turlejski
Dr hab. Grzegorz Wilczyński, prof. Nadzw
Dr hab. Daniel Wójcik, prof. nadzw.
Prof. dr hab. Krzysztof Zabłocki

 

Financial Committee

Prof. dr hab. Ewa Sikora, Chairperson
Prof. dr hab. Jerzy Duszyński
Prof. dr hab. Anna Grabowska
Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek

 

Research Activity Committee

Prof. Leszek Kaczmarek, Chairman
Prof. Agnieszka Dobrzyń
Prof. Włodzimierz Krzyżosiak
Prof. Katarzyna Kwiatkowska
Prof. Maria Jolanta Rędowicz
Prof. Grzegorz Wilczyński
Prof. Lech Wojtczak
Prof. Jerzy Duszyński

 

Disciplinary Spokesperson

Prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska

 

Secretaries of the Scientific Council

Dr hab. Katarzyna Łukasiuk prof. nadzw., Secretary
Dr Ksenia Meyza, Vice- Secretary
Dr Tomasz Prószyński, Vice- Secretary
Agata Karwowska, Secretarial Office